Strefa logowania

Zapisz się » Regulamin szkoły

Question Classroom

Proszę wpisać poniżej swój adres mailowy, aby otrzymywać darmowe lekcje języka angielskiego.

Zapisz WypiszI. CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA PRACY

 1. Szkoła Języków Obcych Question prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.
 2. Właścicielem szkoły jest Wioletta Jeziorska-Borczyk.
 3. Gwarantujemy wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm lektorów oraz doskonałe warunki nauki.
 4. Szkoła jest czynna codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 19.00, a w piątek od godziny 10.00 do 17.00.
 5. Wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w kursach należy ustalać w sekretariacie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.30 do 18.30, a w piątki od godziny 10.30 do 16.30 lub telefonicznie pod numerami:(77) 410 19 50 lub 662018550

II. JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KURSU W NASZEJ SZKOLE

 1. Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba bez względu na wiek.
 2. Aby rozpocząć naukę na wybranym poziomie zaawansowania, z wyjątkiem początkującego, kandydaci zobowiązani są napisać test kompetencji i ewentualnie podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH QUESTION


 •     Uczestnik kursu ma prawo:

 1.   wymagać od lektora prowadzenia zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie,
 2. otrzymać szczegółowe informacje dotyczące dokonanych w nauce postępów (na podstawie sprawdzianów, testów, oraz indywidualnej oceny lektora),
 3. podejść do jednego dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku nie zaliczenia sprawdzianu w ciągu roku (ocena egzaminu końcowego nie podlega zmianie), w terminie uzgodnionym z lektorem,
 4. do indywidualnych nieodpłatnych konsultacji z lektorem,
 5. do zmiany grupy tylko w porozumieniu z lektorem i dyrekcją szkoły
 6. otrzymać rachunek za oferowane usługi
 7. do odrobienia zajęć, które odwołał w sekretariacie szkoły (max. 1 dobę wcześniej, do godz. 15:00) - tylko kursy indywidualne. Zajęcia odwoływane w ten sam dzień, traktowane są jako przeprowadzone. W przypadku dłużnych nieobecności należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.

 •     Uczestnik kursu ma obowiązek:

 1. wypełniać wymagania stawiane przez lektora i dyrekcję szkoły,
 2. być obecnym na zajęciach i brać w nich aktywny udział.

IV. W CENIE KURSU ZAPEWNIAMY


 1. profesjonalne metody nauczania,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. wstępną ocenę znajomości języka angielskiego na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. dostęp do strony internetowej szkoły (konsultacje z lektorami on-line, dodatkowe ćwiczenia i materiały dydaktyczne),
 5. dostęp do biblioteki i stanowisk internetowych,
 6. certyfikat ukończenia kursu (warunek: uczestnictwo w 75% zajęć, pomyślnie zaliczone testy sprawdzające w ciągu roku, pomyślnie zdany egzamin końcowy, brak zaległości w opłatach),

V. PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z KURSEM


 1. Opłat związanych z kursem można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto: PRESTIGE Wioletta Jeziorska-Borczyk/ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów/ING Bank Śląski nr konta: 71 1050 1881 1000 0091 4871 7243
 2. Formy płatności do wyboru: opłata jednorazowa, w dwóch ratach semestralnych, w ratach miesięcznych (do 15 dnia każdego miesiąca).
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłacenie w terminie pierwszej raty.
 4. Członkowie najbliższej rodziny osób uczestniczących w naszych kursach otrzymują 10% zniżki na kursy ogólne grupowe.
 5. Wszelkie rabaty przysługują tylko kursantom, którzy dokonują terminowych wpłat.
 6. Uczniowie kończący kursy w Centrum Helen Doron w Namysłowie i kontynuujący naukę w QUESTION, otrzymują rabat 10% na kursy ogólne grupowe.
 7. Dla rodziców dzieci uczących się w Centrum Helen Doron w Namysłowie, przyznajemy rabat 20% na jeden roczny kurs grupowy.
 8. Terminy płatności podane są w cenniku szkoły.
 9. Każde opóźnienie w płatnościach należy niezwłocznie zgłosić do sekretariatu szkoły w celu ustalenia dalszego postępowania.
 10. Dyrekcja szkoły podejmuje decyzje o zawieszeniu opłat w szczególnych i uzasadnionych przypadkach.

VI. OGÓLNE ZARZĄDZENIA


 1.  Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 2. Każdy uczestnik kursu lub jego opiekun odpowiada za umyślne zniszczenia w lokalu szkoły (dotyczy wyposażenia, sprzętu oraz pomieszczeń szkolnych).
 3. Wszystkie osoby nie uczęszczające na zajęcia, a przebywające na terenie szkoły proszone są o nie przerywanie trwających lekcji. ZAJĘCIA W SZKOLE QUESTION TO RZECZ ŚWIĘTA.
 4. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły QUESTION, zostaną odpracowane w innym terminie. O odwołaniu zajęć uczestnicy kursu informowani są telefonicznie lub na zajęciach.
 5. Wszyscy uczestnicy szkoleń w szkole QUESTION mogą w godzinach pracy szkoły korzystać z dodatkowych udogodnień, jak biblioteka językowa czy internet oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez szkołę.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, a rezygnację należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnej, na specjalnym formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły.

Producer - strony www, cms, hosting